Vi finns för dig! Viktig information med anledning av Covid-19.

Läs mer

Välj en grönare företagsstädning.

Hållbarhet och miljö är en av vår tids stora ödesfrågor. Det tar vi på största allvar. Läs vad vi som företag gör för att minska vårt ekologiska fotavtryck genom hållbar, miljövänlig städning.

För stora och små företag!

Vi är ett miljöcertifierat städföretag

För oss på Alberts är det en självklarhet att erbjuda hållbara, miljövänliga städtjänster. Därför är vi ett miljöcertifierat städföretag som arbetar löpande för att minska vår negativa miljöpåverkan. Vår ISO 14001-certifiering gör miljöarbetet helt integrerat i varje del av vår verksamhet.

logo

Höga kvalitetskrav

logo

Stort antal uppdrag

logo

Miljöcertifierat företag

logo

Trygg, stabil ekonomi

Vad innebär miljöcertifieringen i praktiken?

Vårt miljöarbete styrs av ett ledningssystem, vilket är förutsättningen för vår ISO 14001-certifiering. Det innebär att vi har strikta regler för val och användning av städmaterial, kontorsmaterial, rengöringsprodukter, kemikalier och företagsbilar.

Kostar det mer att anlita ett ISO 14001-certifierat städföretag?

Det enkla svaret är nej. Förutom vinsten för miljön medför vårt miljöarbete, i kombination med vårt kvalitetsarbete ett mer effektivt resursutnyttjande. Det gör att vi ständigt förbättrar vår service, samtidigt som vi bidrar till ett mer hållbart och miljövänligt samhälle. Tveka inte på att kontakta oss om du har frågor eller vill veta mer.

Varför ska man anlita ett miljöcertifierat städföretag?

Att anlita ett ISO 14001-certifierat städföretag innebär en extra trygghet för dig som kund. Vår miljöcertifiering innebär att du:

  • Säkerställer att er verksamhet anlitar ett städföretag med ett strukturerat miljöarbete och rutiner på plats för att minska negativ miljöpåverkan.
  • Säkerställer att du anlitar ett städföretag som följer tillämpliga lagar och regler utifrån ett miljöperspektiv.
  • Säkerställer att ditt företag använder ett städföretag vars miljö- och hållbarhetsarbete kompletterar ert eget.

Hållbarhet genom livscykelperspektiv

Vad innebär det för oss på Alberts?

Vad menar vi med en livscykel?

Vår definition av livscykel omfattar förvärv av råvaror, konstruktion, produktion, transport/leverans, användning eller behandling i olika mening, slutförvaring och slutanvändning. Livscykelstadiet som är tillämpligt varierar beroende på aktivitet, produkt eller tjänst.

Varför är livscykelperspektivet viktigt för oss?

Enligt vårt sätt att arbeta med detta i vårt ISO 14001-arbete är ett systematiskt tillvägagångssätt för miljöledning ett bra sätt att ge oss och vår ledning information för att skapa framgång på lång sikt och skapa alternativ för att bidra till en hållbar utveckling.
Detta sker genom att kontrollera eller påverka hur våra produkter och tjänster utformas, tillverkas, distribueras, konsumeras och avvecklas genom att använda ett livscykelperspektiv (referenspunkt i ISO 14001:2015 Avsnitt 1 omfattning och A.4.3) som kan förhindra att miljöpåverkan oavsiktligt förskjuts någon annanstans inom livscykeln.

Ett effektivt verktyg för att hantera miljöhot- och risker

Några av de risker som vi ser som betydande miljöincidenter och dess påverkan kan inträffa under transport, leverans, användning, slutförvaring eller slutanvändning av produkt eller tjänst. Genom att ge alla medarbetare ökad kunskap och kartläggning om livscykelperspektivet på våra produkter kan vi potentiellt få ökad möjlighet att behandla miljöhot-, och risker och införa relevanta incidenthanterings- och beredskapsfunktioner och därigenom förebygga eller mildra negativa händelser.

Om vår certifiering

Som en del av vår certifiering blir vi granskade av en extern part varje år mot de standarder vi valt. Vi är certifierade inom miljö genom ISO 14001, kvalitet genom ISO 9001 samt arbetsmiljö genom ISO 45001. Certifiering och granskning utförs av A3CERT.

Hitta ditt lokala städteam!

Vi på Alberts Städservice finns idag på många orter i Västsverige, Stockholmsregionen och i Malmö. Klicka dig vidare för att komma i kontakt med våra lokala städteam i GöteborgStockholm, Uppsala, Malmö, Alingsås, Borås, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Trollhättan eller Uddevalla.